ЖЕЛЯЗО


Основен микроелемент, чиято главна функция е свързана с усвояването и транспорта на кислорода. Участва във формирането на хемоглобина и червените кръвни телца, на които е основна съставка.
Както майчиното, така и кравето мляко имат ниско съдържание на желязо. Съдържанието на желязо в майчината кърма е около 0,5 mg/l с висока бионаличност, която достига до 50%. Имайки предвид добрата бионаличност на желязото в майчиното мляко, кърмачета, кърмени до 4-ия, 6-ия месец, могат да добият феропараметри, адекватни за тази възраст.
Желязото, давано във формулите за кърмачета, под форма на феросулфат или фумарат се абсорбира средно около 4%. Освен това, допълнителното наличие на аскорбинова киселина увеличава бионаличността на желязото и улеснява резорбцията му до нива от 10-12%. Съобразявайки се с това, формулите за кърмачета имат по-малко съотношение между казеин и калций. По този начин се увеличава разтворимостта на желязото и значително се увеличава резорбцията му на около 19%.
Дефицитът на желязо, причинен от нарушено или неправилно хранене, се среща особено често в развиващите се страни, което се отразява както в кърмаческа възраст, така и в периода на растежа на детето.
65% от желязото в организма се намира в хемоглобина, а 25% в ретикулоендотелната система под формата на феритин и хемосидерин. Третото място, където се съдържа желязо в по-малко количество, но с голяма важност, е в миоглобина – 4% и в различни ензимни системи, които съдържат желязо (цитохрон, каталаза, пероксидаза) или го ползват като кофактор (<1%). родени с ниско тегло или преждевременно родени;
близнаци;
деца, родени от майки-диабетички;
деца, родени от майки-вегетарианки;
усложнения по време на бременността, наличие на преекламсия и преждевременно отлепване на плацентата;
За нуждите от желязо на едно дете, родено в термин са достатъчни депозити от 1 mg/kg на ден.
Основната функция на желязото в организма е свързването му с кислорода и неговия транспорт. То се складира като приема и освобождава електрон – източник на енергия (редукционните процеси в дихателната верига). Симптоматиката на железния дефицит е много неспецифична и доказването и става чрез изследване на параклиниката. Някои особености могат да ни насочат към железния дефицит, например: намаляване на имунната функция (повишена склонност към инфекции) отразява се върху мозъчното развитие и способността за заучаване, коефициентът на умствения тест показва вариабилност. Железният дефицит се проявява със следните 4 симптома:
1. Кожно-мукозни симтоми (бледост, чупливи нокти).
2. Храносмилателни симптоми (анорексия)
3. Нервно-мускулни симптоми (астения, хипотония, раздразнителност).
4. Кардиоваскуларни симптоми.
Клинични опити:
В края на едно проучване беше направена връзката между анемията у кърмачетата и отражението и върху тяхното развитие. Хургадо и колектив изследва отношението между анемията у кърмачетата и изоставането в умственото им развитие в следващите 10 години от живота (специална програма за жени, кърмачета и деца – WIC Programa).
В проучването бяха включени 3771 деца. Изследвани бяха хемоглобина, теглото на новороденото, образование на майката, пол, раса, възраст на детето, когато е включено в програмата WIС и ниво на умственото развитие. Получените резултати потвърждават позицията, че дефицитът на желязо се асоциира с изоставане в умственото развитие.
Установено е, че зърнените храни намаляват резорбцията на желязо, в сравнение с млеката. Затова по-ефикасно е да се обогатяват с желязо адаптираните млека. Железният сулфат е сол, която се прибавя към прахообразната субстанция на адаптираното мляко. Без съмнение, когато солите на желязото се прибавят към мляко с високо съдържание на мазнини, се произвежда за часове липопероксидаза. Поради това в БЛЕМИЛ ПЛЮС 1 ФОРТЕ и БЛЕМИЛ ПЛЮС 2 ФОРТЕ железният сулфат е капсулиран от защитни компоненти, за избягване на този проблем.
ESPGНAN – препоръчва във формулите за кърмачета съдържанието на желязо да не е повече от 0,7 mg/100 ml и след 4-тия, 5-тия месец: от 0,7 до 1,4 mg/100 ml. (Стойности, одобрени и от Комитета по хранене на ААР).
Неотдавна Комитетът по хранене на ААР публикува някои препоръки: “Увеличаване на желязото във формулите за кърмачета”. Казват, че не съществува никаква контраиндикация за едно такова допълнение на желязо към адаптираните млека и смятат, че млеката с по-ниско съдържание на желязо крият по-голям риск от развитие на желязодефицитна анемия в кърмаческия период. Поради това БЛЕМИЛ ПЛЮС 1 ФОРТЕ и БЛЕМИЛ ПЛЮС 2 ФОРТЕ съдържат адекватни количества желязо за тази възраст – 0,8 mg/100 ml за БЛЕМИЛ ПЛЮС 1 ФОРТЕ и 1,2 mg/100 ml за БЛЕМИЛ ПЛЮС 2 ФОРТЕ.